Társadalmi felelősségvállalás

Alapszabályok

Munkakörülmények

Minden munkának az önkéntességen kell alapulnia, és az alkalmazottak nem kötelezhetők kényszermunkára.

szabad munkavállalás

 • minden munka önkéntes alapú
 • az alkalmazottak szabadon felmondhatnak
 • az alkalmazottak nem kötelezhetők arra, hogy az alkalmazás feltételeként pénzt vagy letétet adjanak át
 • nem alkalmazhatók az alkalmazottak mozgására vonatkozó korlátozások a létesítményen belül (kivéve a be- vagy kilépést)
 • a dolgozók rendelkezésére kell bocsátani a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő írásbeli foglalkoztatási feltételeket


munkaidő

 • a munkavállalóknak pihenőidő jár
 • a rendes munkaidő megfelel az ország törvényi szabályozásának
 • a munkavállalók számára biztosítani kell az előírt szabadságot és távollétet
 • a túlórához a munkavállaló beleegyezése szükséges


munkabér és juttatások

 • versenyképes fizetést kell biztosítani
 • a munkabérnek el kell érnie a jogszabályban meghatározott minimálbért


tisztességes és egyenlő bánásmód

 • a diszkrimináció nem tolerálható
 • egyenlő munkaerő-felvételi és foglalkoztatási lehetőségeket kell biztosítani
 • a döntéseket a munkavállalók érdemei alapján, objektíven kell meghozni


munkahelyi biztonság

 • biztonságos és ergonomikus munkakörnyezetet kell biztosítani
 • kockázat esetén megfelelő védőruhát és védőeszközöket kell biztosítani
 • munkavédelmi oktatásokat kell tartani, és ezekről jegyzőkönyvet kell felvenni


egyesülési szabadság

 • az alkalmazottak számára biztosítani kell a nyílt kommunikáció lehetőségét
 • tiszteletben kell tartani az egyesülési jogot
 • a munkavállalók szabadon csatlakozhatnak szakszervezethez / érdekképviseleti szervezethez
 • el kell ismerni a kollektív tárgyaláshoz való jogot

Gyerekmunka

A 18 éven aluli alkalmazottak nem végezhetnek olyan munkát, amely veszélyeztetheti egészségüket és biztonságukat.

gyermekmunka tilalma és fiatalkorú dolgozók

 • fiatalkorúakat csak szigorúan meghatározott körülmények között szabad foglalkoztatni
 • a fiatalkorú munkavállalók nem végezhetnek olyan feladatokat, amelyek veszélyeztetik az egészségüket vagy jólétüket

Környezetvédelem

környezetvédelmi engedélyek és jelentéstétel

 • be kell nyújtani a környezetvédelmi törvények és jogszabályok által előírt összes kérvényt és bejelentést, és be kell szerezni a környezetvédelmi engedélyeket. Mindezeket karban kell tartani, frissíteni kell, és a jelentéstételi követelményeket be kell tartani.

 

források felhasználása és hulladékminimalizálás

 • környezetszennyezés megelőzése és minél kevesebb hulladék előállítása

 

szennyvíz és szilárdhulladék

 • a szennyvizet és a szilárdhulladékot szükség szerint osztályozni és ellenőrizni kell
 • a hulladék-elhelyezést szakosodott vállalathoz kell kiszervezni
 • osztályozni, figyelni, ellenőrizni és szükség szerint kezelni kell az ipari eljárásokból eredő szennyvizet és a szilárdhulladékot

 

Anyagokra vonatkozó korlátozások

 • a beszállítók kötelesek betartani az egyes anyagok tiltására vagy korlátozására vonatkozó törvényeket és jogszabályokat

 

Környezetvédelmi menedzsment

 • a szervezeten belül ki kell nevezni a környezetvédelmi témákkal foglalkozó felelősöket